Cover de ma chaine
Avatar de ma chaîne

Blackberry-France.com

La chaine 100% dédiée au Blackberry

399 videos

Montage démontage BlackBerry PassPort

1619 vues
Ajoutée Oct 7, 2014

BlackBerry PassPort là mẫu điện thoại mới nhất của BlackBerry, Nhiều người chưa biết cách tháo lắp thiết bị này và hôm nay diễn đàn thực hiện Video tháo một chiếc BlackBerry PassPort để chúng ta có thể tự tin khi thao tác mở thiết bị này.

Applications

QNX

Musique


+ Categories
BlackBerry Z10 - Navigateur BlackBerry
La vidéo officielle de la "sortie" de boite du BlackBerry PassPort
Ford’s All-New SYNC 3 Launching on 2016 Ford Escape and Fiesta
Send money from BBM using Quickteller Mini
Who cares about privacy? The BlackBerry Priv runs Google! | Graham Cluley
Viewing A Genome On A BlackBerry Passport
BBM - Yours to Control - "The Printer"
How to: Take BAD Pictures with your BlackBerry Passport

+ videos