Cover de ma chaine
Avatar de ma chaîne

Blackberry-France.com

La chaine 100% dédiée au Blackberry

399 videos

Montage démontage BlackBerry PassPort

1586 vues
Ajoutée Oct 7, 2014

BlackBerry PassPort là mẫu điện thoại mới nhất của BlackBerry, Nhiều người chưa biết cách tháo lắp thiết bị này và hôm nay diễn đàn thực hiện Video tháo một chiếc BlackBerry PassPort để chúng ta có thể tự tin khi thao tác mở thiết bị này.

Applications

BlackBerry PassPort

Concepts BlackBerry


+ Categories
BBM -- Creating and Managing Groups
Task 6 of 6 | Activating your licenses
How to Replace a BlackBerry Z30 Screen
Task 3 of 6 | Purchase licenses
Task 4 of 6 | Configure new email notifications for Secure Work Space...
iPhone6 VS BlackBerry PICTURE TEST!
BlackBerry 10.3 Lockscreen Magic
BlackBerry Passport: BlackBerry's Final Stand? (Everything To Know...

+ videos