Cover de ma chaine
Avatar de ma chaîne

Blackberry-France.com

La chaine 100% dédiée au Blackberry

399 videos

Montage démontage BlackBerry PassPort

1469 vues
Ajoutée Oct 7, 2014

BlackBerry PassPort là mẫu điện thoại mới nhất của BlackBerry, Nhiều người chưa biết cách tháo lắp thiết bị này và hôm nay diễn đàn thực hiện Video tháo một chiếc BlackBerry PassPort để chúng ta có thể tự tin khi thao tác mở thiết bị này.

Applications

Musique

les smartphones


+ Categories
Work Creative with Duff McKagan (full)
BlackBerry 10 - Clavier BlackBerry
Hands-on with Hue Companion for BlackBerry 10
BlackBerry Challenge: BlackBerry Z30 vs The iPhone 5. Full Review
Test du BlackBerry Leap - vidéo à 1080p
Official BlackBerry Leap Unboxing Video
BlackBerry Classic Smartphone for Entrepreneurs
Who cares about privacy? The BlackBerry Priv runs Google! | Graham Cluley

+ videos