Cover de ma chaine
Avatar de ma chaîne

Blackberry-France.com

La chaine 100% dédiée au Blackberry

399 videos

Montage démontage BlackBerry PassPort

1346 vues
Ajoutée Oct 7, 2014

BlackBerry PassPort là mẫu điện thoại mới nhất của BlackBerry, Nhiều người chưa biết cách tháo lắp thiết bị này và hôm nay diễn đàn thực hiện Video tháo một chiếc BlackBerry PassPort để chúng ta có thể tự tin khi thao tác mở thiết bị này.

Parodies et humour

Applications

Blackberry Q10


+ Categories
BBM - Yours to Control - "The Printer"
The Innovative Touch-Enabled Keyboard on the New BlackBerry Passport
How to deactivate an Android device
BlackBerry Passport Size Compared To Other Smartphones (Mockups)
Meet PRIV by BlackBerry
New BBM Beta: Ultra-Private, Yours to Control
BlackBerry Passport Carphone Warehouse Preview
BlackBerry Classic v.s. BlackBerry Bold 9900

+ videos