Cover de ma chaine
Avatar de ma chaîne

Blackberry-France.com

La chaine 100% dédiée au Blackberry

399 videos

Montage démontage BlackBerry PassPort

1454 vues
Ajoutée Oct 7, 2014

BlackBerry PassPort là mẫu điện thoại mới nhất của BlackBerry, Nhiều người chưa biết cách tháo lắp thiết bị này và hôm nay diễn đàn thực hiện Video tháo một chiếc BlackBerry PassPort để chúng ta có thể tự tin khi thao tác mở thiết bị này.

Usages Blackberry 10

Tutoriels

Pro / BES


+ Categories
BlackBerry Passport Bendtest
Task 5 of 6 | Obtain your license activation ID
Device Switch Webcast: BlackBerry OS smartphone to BlackBerry 10...
Official BlackBerry Classic Unboxing Video
Device Switch App: BlackBerry 10 - Official How To Demo
How to verify your BlackBerry device activation
What is Classic?
BlackBerry Infrastructure Monitoring by GSX - Official Demo

+ videos